Spadek a obowiązek podatkowy – w jakich przypadkach można go uniknąć?

Polskie prawo nakłada obowiązek podatkowy w związku z otrzymanym spadkiem. W przypadku nabycia na własność rzeczy lub praw majątkowych w Polsce w drodze dziedziczenia, polecenia testamentowego, zapisu windykacyjnego, zapisu zwykłego lub dalszego zapisu majątek podlega opodatkowaniu. Istnieją jednak uwarunkowania, w których spadkobierca jest zwolniony z tego obowiązku. W artykule przedstawiamy, w jakich sytuacjach możesz uniknąć płacenia podatku od spadku, jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać ze zwolnienia oraz jakie są kluczowe terminy
i warunki związane z poszczególnymi przypadkami. Dowiedz się, kto może liczyć na zwolnienie podatkowe i jakie dokumenty są niezbędne do jego uzyskania.

Należysz do najbliższej rodziny:

Do tej kategorii zaliczają się: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, ojczym oraz macocha. Aby skorzystać ze zwolnienia musisz spełnić podstawowe warunki:

 • Za pomocą formularza SD – Z2 zgłoś właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o  otrzymaniu spadku.
 • Zgłoszenia dokonaj w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub dnia zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia albo po uzyskaniu europejskiego poświadczenia spadkowego.

W przypadku, gdy informację o otrzymanym spadku dostałeś po upływie 6 miesięcy, koniecznie zgłoś jego nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego z odpowiednią dokumentacją, która uprawdopodobni ten fakt, nie przekraczając przy tym okresu 6 miesięcy od otrzymania informacji. W tej sytuacji również przysługuje Ci prawo do zwolnienia od podatku.

Nie należysz do najbliższych krewnych spadkodawcy, ale dziedziczysz własność przedsiębiorstwa lub udział w nim i będziesz prowadził je przez okres najbliższych 2 lat od dnia jego nabycia.

W powyższym przypadku również należy zgłosić nabycie przedsiębiorstwa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-ZP, wraz z ewentualnym załącznikiem SD-ZP/A, w przypadku gdy wiersze są niewystarczające do wykazania składników danego przedsiębiorstwa.

Pamiętaj, aby zgłoszenia dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd lub dnia zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia albo po uzyskaniu europejskiego poświadczenia spadkowego.

Nabyłeś od spadkodawcy:

 • prawa autorskie i prawa pokrewne
 • prawa do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych
 • wierzytelności, które wynikają z nabycia tych praw,
 • środki z pracowniczego programu emerytalnego
 • środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym oraz indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
 • kwota składek zewidencjonowanych na
  subkoncie

Nabyłeś gospodarstwo rolne:

Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku musisz spełnić następujące warunki:

 • W wyniku nabycia gruntów utworzysz  lub powiększysz gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 11 ha i nie większej niż 300 ha oraz jako nabywca będziesz prowadził je przez co najmniej najbliższe 5 lat od momentu nabycia.
Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!