Jaki jest podatek od zachowku?

Zachowek jest ochroną interesów najbliższych krewnych zmarłego. Jest to świadczenie pieniężne na rzecz pominiętych w testamencie osób najbliższych spadkodawcy. Podatek od zachowku jest ściśle związany z kręgiem osób spokrewnionych. Małżonek, dzieci i wnuki oraz dziadkowie mogą zostać zwolnieni z podatku od zachowku.

 

 

Przeczytaj artykuł! Dowiesz się kto jest zwolniony z podatku

 

 

Kto płaci podatek od zachowku?

Co do zasady, podatek od zachowku płaci – małżonek, dzieci, wnuki lub dziadkowie, jeśli fizycznie otrzymali kwotę przysługującą z tytułu zachowku. Wymieniony krąg osób najbliższych zmarłemu, może zostać zwolniony od płacenia podatku za zachowek.

Jaki jest warunek zwolnienia z podatku od zachowku?

Osoby uprawnione do otrzymania zachowku mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku. Krąg najbliższych osób zmarłemu, który jest uprawniony do zachowku to tzw. zerowa grupa podatkowa. Grupa ta podlega zwolnieniu od podatku od spadku oraz zachowku.

Skorzystanie ze zwolnienia z podatku od zachowku wiąże się ze spełnieniem warunków.

Po pierwsze, warunkiem otrzymania zwolnienia z podatku od zachowku jest dokonanie zgłoszenia do Naczelnika urzędu skarbowego w określonym terminie. Zgłoszenia na urzędowym formularzu SD-Z2 należy dokonać w terminie 6 miesięcy od chwili zaspokojenia roszczenia, czyli fizycznego otrzymania zachowku, a nie od ogłoszenia testamentu. Dodatkowo do formularza, należy również dołączyć dowód przekazania zachowku – wyciąg z konta potwierdzający przelew, kopia przekazu pocztowego itd.

Po drugie, jeśli wysokość sumy zachowku i otrzymanych darowizn od spadkodawcy z przed 5 lat od  śmierci spadkodawcy,  jest równa lub niższa, niż kwota wolna od podatku, czyli 9 637 zł, nie trzeba dokonywać zgłoszenia do urzędu skarbowego, tym samym płacić podatku.

Nie lekceważ obowiązku zgłoszenia, gdy Twój zachowek jest wyższy niż kwota wolna od podatku, bo możesz otrzymać od urzędu skarbowego naliczenie podatku od zachowku mimo, że należysz do tzw. zerowej grupy podatkowej.

Czy znaczenie ma tytuł do zachowku?

Nie ma znaczenia czy zachowek został wypłacony dobrowolnie czy na podstawie orzeczenia sądowego, wyroku lub zawartej ugody w sprawie o zapłatę zachowku. Zgłoszenia do urzędu skarbowego należy dokonać, jeśli kwota zachowku jest wyższa niż kwota wolna od podatku.

Jaka jest wysokość podatku od zachowku? Ile wynosi podatek od zachowku?

W pozostałych przypadkach, gdy jesteś osobą najbliższą osobie spadkodawcy, a nie zgłosiłeś w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy formularza urzędowego do urzędu skarbowego, musisz ponieść koszt podatku.

Żeby ustalić wysokość podatku od zachowku należy od kwoty zachowku, odjąć kwotę wolną od podatku, czyli 9 637, 00 zł, a następnie obliczyć procent od pozostałej kwoty:

1. 3%

– gdy wartość zachowku pomniejszonego o kwotę wolną od podatku jest niższa niż 10 278, 00 zł

2. 308,30 zł + 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

– gdy wartość zachowku pomniejszonego o kwotę wolną od podatku jest w przedziale od 10 278 do 20 556 zł

3. 8 22,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

– gdy wartość zachowku pomniejszonego o kwotę wolną od podatku przekracza 20 556 zł.

Chcesz wiedzieć więcej? 

ZAPYTAJ PRAWNIKA!

720 838 100

Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!