Podatek od spadku – kto i ile musi zapłacić?

Podatek od spadków i darowizn jest uregulowany w Polsce w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jeśli dziedziczymy majątek z ustawy lub testamentu możemy być zobowiązani do zapłacenia podatku. Wielkość podatku zależy od wartości nabytego majątku oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą lub spadkodawcą.

Jaki podatek należy zapłacić od spadku?

Wielkość podatku zależy od wartości nabytego majątku oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą lub spadkodawcą.  Stawki podatkowe ustanowione są w zależności od tego do jakiej grupy podatkowej należy spadkobierca:

I grupa podatkowa: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa

W tej grupie zwolnienie od podatku obejmuje nabycie majątku o wartości do 36.120 zł. Powyżej tej kwoty stawka podatku wynosi:

  • do 11 833 zł – 3%
  • powyżej 11 833 zł do 23 665 zł – 355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł
  • powyżej 23 665 zł –946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł 7%

II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki)

Jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej zwolnienie od podatku obejmuje nabycie majątku o wartości do 27 090 zł. Powyżej tej kwoty stawka podatku wynosi:

  • do 11 833 zł – 7%
  • powyżej 11 833 zł do 23 665 zł – 828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł
  • powyżej 23 665 zł – 1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

III grupa podatkowa: pozostali nabywcy

W tej grupie zwolnienie od podatku obejmuje nabycie majątku o wartości do 5733 zł. Powyżej tej kwoty stawka podatku wynosi:

  • do 11 833 zł – 12 %
  • powyżej 11 833 zł do 23 665 zł – 1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł
  • powyżej 23 665 zł – 3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Pierwsza grupa podatkowa nazywana jest czasami “grupą zero”. W praktyce oznacza to, że darowizny i spadki przyznane w ramach tej kategorii mogą być całkowicie zwolnione z obowiązku płacenia podatku.

W przypadku kiedy wartość spadku przekroczy ustaloną kwotę wolną od podatku, zobowiązani jesteśmy do poinformowania odpowiedniego urzędu skarbowego o takim fakcie. Zgłoszenie takie powinno zostać dokonane w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, a jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego

Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!