Jak uniknąć płacenia zachowku? Zapytaj Prawnika!

W przypadku śmierci bliskiej osoby, często kwestie dziedziczenia spadają na drugi plan. Jednak szybko nadchodzi taka chwila, gdy sprawy spadkowe stają się istotne. Ogłoszenie istniejącego testamentu może powodować różne konsekwencje dla najbliższej rodziny zmarłego. Gdy spadkodawca pomija członków rodziny w testamencie do objęcia po nim majątku, przysługuje im pewne prawo. Tym prawem jest zachowek. Jeśli jesteś spadkobiercą testamentowym, z pewnością zastanawiasz się jak uniknąć płacenia zachowku innym – nie powołanym w testamencie, bliskim?

Przeczytaj artykuł! Dowiesz się jak nie płacić zachowku!

Jak uniknąć płacenia zachowku?

Jest kilka przypadków, w których zachowek się nie należy. Jak nie płacić zachowku? Sytuacje, w których nie płaci się zachowku, wynikają wprost z przepisów prawa lub mogą zostać stworzone przez przyszłego spadkodawcę.

W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę sytuację wynikające z przepisów prawa. Kilka przykładów, które pozwalają na uniknięcie płacenia zachowku:

  1. Wydziedziczenie

Wydziedziczyć uprawnionego do zachowku może tylko spadkodawca w treści swojego testamentu. Skuteczność wydziedziczenia spadkobiercy uzależniona jest od spełnienia warunków, a przyczyny wydziedziczenia wskazane muszą być w testamencie.

  1. Zrzeczenie się dziedziczenia

Na podstawie zawarcia za życia spadkodawcy umowy o zrzeczenie się dziedziczenia z przyszłym spadkobiercą powoduje, że traci on uprawnienia do żądania zachowku.

  1. Niegodność dziedziczenia

Jej celem jest niedopuszczenie do dziedziczenia osoby działającej przeciwko spadkodawcy i utratę prawa do zachowku. Taki spadkodawca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  • dopuścił się umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy
  • podstęp lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia testamentu
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament
  1. Przedawnienie

Powództwo o zachowek ulega przedawnieniu. Okres przedawnienia roszczenia o  zachowek to 5 lat od ogłoszenia testamentu. Podniesienie zarzutu przedawnienia przed sądem, jest sposobem by nie płacić zachowku.

  1. Upływ 10 lat od dnia zawarcia umowy darowizny do dnia otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy

Jeśli spadkodawca dokonał darowizny, która jest podstawą żądania zachowku i została dokonana  na co najmniej 10 lat przed śmiercią spadkodawcy, to nie uwzględnia się jej przy ustalaniu wielkości zachowku. Także obdarowany nie ponosi odpowiedzialności za roszczenie o uzupełnienie zachowku. Na upływ terminu może powołać się jedynie osoba niebędąca spadkobiercą.

  1. Zasady współżycia społecznego

W przypadku, gdy inne sposoby zawiodą można w toku postepowania sądowego powołać się na to, że zasądzenie zachowku jest niesprawiedliwe i niesłuszne. Sprzeczność roszczenia o zachowek z zasadami współżycia społecznego jest zarzutem, który warto podnieść. Dobra argumentacja spowoduje, że dojdzie do zasądzenia niższej wysokości zachowku.

Sposób uniknięcia płacenia zachowku. Jaki?

Jednym ze sposobów uniknięcia płacenia zachowku, jest sytuacja stworzona przez przyszłego spadkodawcę. Ma on możliwość zawarcia umowy dożywocia, w celu przekazania majątku – np. nieruchomości, bez przyszłych obciążeń, które mogłyby być skierowane wobec spadkobiercy.

Na czym polega umowa dożywocia?
Umowa dożywocia pozwala na przeniesienie na przyszłego spadkobiercę własności nieruchomości, jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy, w celu uniknięcia roszczenia pieniężnego w postaci zachowku.

Nieruchomość objęta umową dożywocia jest wyłączona z zakresu majątku branego pod uwagę przy ustalaniu kwoty zachowku. Istotą umowy dożywocia jest to, że własność nieruchomości nie jest przenoszona bezpłatnie – tak jak na podstawie darowizny, ale w  zamian za opiekę nad przyszłym spadkodawcą.

Szukasz świetnego pomysłu na uniknięcie zachowku?

Możliwe jest wyłączenie części majątku z procedury spadkowej, czyli również uniknięcia płacenia zachowku. Jak? Wybór polisy z gwarancją kapitału, która wypłacana jest  imiennie oznaczonemu uposażonemu jako świadczenie pieniężne. W umowie polisy wskazuje się określoną osobę, która ma otrzymać pieniądze po śmierci osoby, która ustanowiła polisę.

Polisa z gwarancją kapitału. Jak to działa?
Wnosi się określony kapitał, który jest jednorazową składką. Gwarantowana jest prognozowana stopa zwrotu w skali roku. Wpłacone pieniądze pracują na Twoją przyszłość, a ty możesz wskazać określoną osobę, której po Twojej śmierci zostaną one przekazane.

Polisa nie podlega dziedziczeniu, więc również na jej podstawie nie można żądać zachowku.

Atutem takiego rozwiązania jest to, że środki z takiej polisy, nie podlegają opodatkowaniu – ani podatkowi od dochodu osób fizycznych, ani podatkowi od spadków i darowizn.

 

 

Chcesz poznać inne sposoby uniknięcia zachowku?

ZAPYTAJ PRAWNIKA!

720 838 100

Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!