Jak odrzucić spadek w 2023?

Odrzucenie spadku to decyzja, która pozwala potencjalnemu spadkobiercy na uniknięcie przyjęcia spadku w sytuacji, gdyby miał on przynieść więcej strat niż korzyści. Odrzucenie spadku jest istotne w przypadku, gdy długi spadkowe przewyższają wartość aktywów. Poniżej znajdziesz kroki, jak to zrobić w 2023 roku w Polsce.

Termin na odrzucenie spadku

Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest to, że masz ograniczony czas na odrzucenie spadku. Od chwili, gdy dowiesz się o śmierci spadkodawcy, masz 6 miesięcy na podjęcie decyzji o odrzuceniu spadku.

Forma odrzucenia

Aby odrzucić spadek, musisz złożyć odpowiednie oświadczenie w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Oświadczenie to musi być jednoznaczne i wyraźnie wskazywać na wolę odrzucenia spadku. Odrzucić spadek można także w sądzie rejonowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania lub w sądzie spadku.

W przypadku kiedy mieszkasz zagranicą spadek odrzucisz we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym RP – dodatkowo musisz swoje oświadczenie złożyć we wspomnianym wyżej sądzie spadku.

Odrzucenie spadku a małoletni

Jeśli spadkobierca jest małoletni lub jest osobą ubezwłasnowolnioną, decyzję o odrzuceniu spadku musi podjąć sąd na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Należy złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego dziecka w celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku.

Koszty związane z odrzuceniem spadku

 Odrzucenie spadku wiąże się z pewnymi kosztami. Należy uwzględnić opłaty notarialne za sporządzenie aktu notarialnego. Warto też skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, aby mieć pewność, że cały proces przebiegnie prawidłowo.

Konsekwencje odrzucenia spadku

Jeśli odrzucisz spadek, nie ponosisz odpowiedzialności za długi spadkowe. Jednakże odrzucenie spadku oznacza również rezygnację z wszelkich korzyści majątkowych, które przysługiwałyby Ci jako spadkobiercy.

Czy odrzucić spadek?

Decyzja o odrzuceniu spadku jest ważnym i często trudnym wyborem. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw oraz skonsultować się z ekspertem w zakresie prawa spadkowego. Jeśli jednak zdecydujesz się na taki krok, pamiętaj o terminach i formalnościach, które musisz spełnić.

Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!