Dziedziczenie przedsiębiorstwa po śmierci właściciela – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje się oddzieleniem majątku spółki od majątku jej wspólników oraz ograniczoną odpowiedzialnością wspólników do wysokości wniesionych wkładów.

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

W przypadku śmierci właściciela udziałów w spółce z o.o., jego udziały mogą być dziedziczone zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Istnieją dwa główne tryby dziedziczenia: ustawowe oraz testamentowe.

  1. Dziedziczenie ustawowe: Jeśli zmarły właściciel nie pozostawił testamentu, udziały dziedziczone są zgodnie z ustawą o dziedziczeniu. Najczęściej spadkobiercami są najbliżsi członkowie rodziny: małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
  2. Dziedziczenie testamentowe: W przypadku sporządzenia testamentu, udziały przechodzą na osoby wskazane w testamencie. Testament może zawierać szczegółowe zapisy dotyczące podziału majątku, w tym udziałów w spółce.

Procedura przejęcia udziałów

Aby spadkobiercy mogli formalnie przejąć udziały w spółce, muszą przejść kilka etapów:

  1. Stwierdzenie nabycia spadku: Proces ten odbywa się przed sądem lub notariuszem. Na podstawie aktu zgonu i innych dokumentów, sąd lub notariusz stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców.
  2. Aktualizacja księgi udziałów: Po stwierdzeniu nabycia spadku, należy zaktualizować księgę udziałów w spółce. Zarząd spółki dokonuje wpisu nowych wspólników (spadkobierców) do księgi udziałów.
  3. Zmiany w KRS: Należy zgłosić zmiany w składzie wspólników do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wpisanie nowych wspólników do KRS jest konieczne dla formalnego uznania ich jako udziałowców spółki.

Share on facebook

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami!