Stwierdzenie nabycia spadku

Czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku można zmienić?

W przypadkach, gdy po wydaniu i uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ujawnią się nowe fakty, które nie były rozpatrywane podczas procesu. Istnieje możliwość zakwestionowania tego postanowienia. Typowe przykłady to odnalezienie testamentu przez krewnych spadkodawcy, ujawnienie faktu wcześniejszego odrzucenia spadku przez jedną z osób uprawnionych lub sytuacja, gdy członek rodziny pragnie unieważnić skutki prawne …

Czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku można zmienić? Read More »

Jak odrzucić spadek w 2023?

Odrzucenie spadku to decyzja, która pozwala potencjalnemu spadkobiercy na uniknięcie przyjęcia spadku w sytuacji, gdyby miał on przynieść więcej strat niż korzyści. Odrzucenie spadku jest istotne w przypadku, gdy długi spadkowe przewyższają wartość aktywów. Poniżej znajdziesz kroki, jak to zrobić w 2023 roku w Polsce. Termin na odrzucenie spadku Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest …

Jak odrzucić spadek w 2023? Read More »

Podatek od spadku – kto i ile musi zapłacić?

Podatek od spadków i darowizn jest uregulowany w Polsce w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jeśli dziedziczymy majątek z ustawy lub testamentu możemy być zobowiązani do zapłacenia podatku. Wielkość podatku zależy od wartości nabytego majątku oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą lub spadkodawcą. Jaki podatek należy zapłacić od spadku? Wielkość podatku zależy od wartości …

Podatek od spadku – kto i ile musi zapłacić? Read More »

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

Uzyskanie potwierdzenia nabycia spadku wydanego przez sąd lub notariusza stanowi ważny krok w stronę uregulowania sytuacji spadkobrania. Jego skutkiem jest powstanie domniemania prawnego, zgodnie z którym osoba która je uzyskała jest spadkobiercą. Z kolei wraz z uzyskaniem statusu spadkobiercy powstaje szereg praw i obowiązków, których spadkobierca powinien dochować. Na wstępie zasygnalizowania wymagają jeszcze dwie rzeczy, …

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Read More »

Kiedy można podważyć testament?

Ostatnia wola testatora niekoniecznie musi być nieodwołalna. Zgodnie z treścią art. 945 § 1 k.c., testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby. Podniesienie zarzutu …

Kiedy można podważyć testament? Read More »