Dziedziczymy.com

Zmiany w przepisach prawa spadkowego od listopada 2023 roku

15 listopada 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące prawa spadkowego. Zmiany dotyczą m.in. odrzucenia spadku przez małoletniego. Zmieniły się również podstawy uznania za niegodnego dziedziczenia oraz krąg dziedziczących ustawowo. Nowe zasady składania oświadczeń o odrzuceniu spadku w imieniu małoletnich spadkobierców. Dotychczas, aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego wymagana była zgoda sądu opiekuńczego.  Dopiero …

Zmiany w przepisach prawa spadkowego od listopada 2023 roku Read More »

Odrzucenie spadku, a zrzeczenie się dziedziczenia – czym się różnią?

Dziedziczenie jest procesem prawnym, gdzie majątek osoby zmarłej przekazywany jest spadkobiercom. Jednak istnieją sytuację, w których osoba może podjąć decyzję o odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się prawa do dziedziczenia. Odrzucenie spadku Odrzucenie spadku oznacza, że dana osoba decyduje się świadomie nie przyjąć dziedzictwa wraz ze wszystkimi przysługującymi prawa i obowiązkami. Decyzja taka może wynikać z …

Odrzucenie spadku, a zrzeczenie się dziedziczenia – czym się różnią? Read More »

Czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku można zmienić?

W przypadkach, gdy po wydaniu i uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ujawnią się nowe fakty, które nie były rozpatrywane podczas procesu. Istnieje możliwość zakwestionowania tego postanowienia. Typowe przykłady to odnalezienie testamentu przez krewnych spadkodawcy, ujawnienie faktu wcześniejszego odrzucenia spadku przez jedną z osób uprawnionych lub sytuacja, gdy członek rodziny pragnie unieważnić skutki prawne …

Czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku można zmienić? Read More »

Darowizna czy umowa dożywocia? Co jest korzystniejsze dla przyszłego spadkobiercy

Dysponowanie własnym majątkiem nie jest jedynie prawem podmiotu, ale też konkretną czynnością prawną wywołującą określone skutki prawne. Aby unikać przyszłych niejasności, spadkodawca powinien dokładnie i jednoznacznie uregulować status prawny nieruchomości. Wielokrotnie za pomocą umów cywilnoprawnych, takich jak umowa dożywocia czy umowa darowizny, osoba (przyszły spadkodawca) przekazuje nieruchomość innej osobie, gwarantując sobie w zamian opiekę na …

Darowizna czy umowa dożywocia? Co jest korzystniejsze dla przyszłego spadkobiercy Read More »

Podział spadku po rodzicach

Utrata bliskiej osoby, zwłaszcza rodzica, to wyjątkowo trudne doświadczenie, które często wiąże się z koniecznością załatwienia licznych formalności, w tym tych związanych z kwestiami spadkowymi. Proces sukcesji po rodzicach może przybierać różne oblicza w zależności od obecności lub braku testamentu. Majątek wchodzący w skład spadku Majątek pozostawiony przez zmarłego, to zbiór praw majątkowych i osobistych, …

Podział spadku po rodzicach Read More »

Powołanie do spadku osoby niespokrewnionej

W dziedzinie prawa spadkowego istnieje wiele aspektów dotyczących dziedziczenia i przejmowania majątku po zmarłych. Jednym z mniej typowych, ale równie ważnych, jest powołanie do spadku osoby niespokrewnionej. Tradycyjnie większość ludzi zakłada, że majątek po śmierci przypada członkom rodziny, takim jak dzieci, małżonkowie czy krewni. Jednakże prawo spadkowe przewiduje elastyczność w tej kwestii, umożliwiając przekazanie spadku …

Powołanie do spadku osoby niespokrewnionej Read More »

Jak odrzucić spadek w 2023?

Odrzucenie spadku to decyzja, która pozwala potencjalnemu spadkobiercy na uniknięcie przyjęcia spadku w sytuacji, gdyby miał on przynieść więcej strat niż korzyści. Odrzucenie spadku jest istotne w przypadku, gdy długi spadkowe przewyższają wartość aktywów. Poniżej znajdziesz kroki, jak to zrobić w 2023 roku w Polsce. Termin na odrzucenie spadku Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć, jest …

Jak odrzucić spadek w 2023? Read More »

Czy można w testamencie zapisać konkretny składnik majątku?

W testamentach pisanych często spotyka się sytuację, gdy spadkodawca dokładnie określa, jakie elementy swojego majątku pragnie przekazać poszczególnym osobom. Chociaż wydaje się to logicznym i intuicyjnym podejściem, polskie prawo ma pewne ograniczenia w tym zakresie. Ograniczenia w Rozrządzeniach Testamentowych W naszym systemie prawnym testament posiada pewne ograniczenia. Mimo iż można w nim wskazać osoby, które …

Czy można w testamencie zapisać konkretny składnik majątku? Read More »

Podatek od spadku – kto i ile musi zapłacić?

Podatek od spadków i darowizn jest uregulowany w Polsce w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jeśli dziedziczymy majątek z ustawy lub testamentu możemy być zobowiązani do zapłacenia podatku. Wielkość podatku zależy od wartości nabytego majątku oraz stopnia pokrewieństwa z darczyńcą lub spadkodawcą. Jaki podatek należy zapłacić od spadku? Wielkość podatku zależy od wartości …

Podatek od spadku – kto i ile musi zapłacić? Read More »

Jak uniknąć zachowku?

Zachowek stanowi termin prawniczy, który oznacza prawo do żądania zapłaty proporcjonalnej wartości spadku, która przysługiwałaby w przypadku dziedziczenia zgodnie z prawem. Zgodnie z artykułem 991 § 1 kodeksu cywilnego, zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy zostaliby powołani do spadku zgodnie z prawem, przysługuje 1/2 wartości udziału spadkowego, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy to …

Jak uniknąć zachowku? Read More »