Admin

Służebność mieszkania a zachowek.

W poprzednim artykule Ile wynosi zachowek?- przykłady wyjaśnione zostały pokrótce etapy obliczania wartości przysługującego nam zachowku. Często jednym ze składników majątkowych (a nieraz jedynym), jaki pozostawia po sobie spadkodawca jest nieruchomość. Wartość tej nieruchomości ma bezpośredni wpływ na wysokość przysługującego uprawnionym zachowku, dlatego wszelkie czynności spadkodawcy, których dokonywał w stosunku do nieruchomości mają dla spadkobierców …

Służebność mieszkania a zachowek. Read More »

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

Uzyskanie potwierdzenia nabycia spadku wydanego przez sąd lub notariusza stanowi ważny krok w stronę uregulowania sytuacji spadkobrania. Jego skutkiem jest powstanie domniemania prawnego, zgodnie z którym osoba która je uzyskała jest spadkobiercą. Z kolei wraz z uzyskaniem statusu spadkobiercy powstaje szereg praw i obowiązków, których spadkobierca powinien dochować. Na wstępie zasygnalizowania wymagają jeszcze dwie rzeczy, …

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Read More »

Ile wynosi zachowek? – przykłady

Czym jest zachowek? Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, której głównym celem jest ochrona członków najbliższej rodziny spadkodawcy przed jego krzywdzącymi i nielojalnymi rozporządzeniami majątkowymi. Stanowi więc szansę, na uzyskanie określonej części spadku nawet w przypadku pominięcia w testamencie, a w niektórych przypadkach również dokonania przez spadkodawcę darowizn. Bardzo ważną informacją zarówno dla osób chcących skorzystać z …

Ile wynosi zachowek? – przykłady Read More »

Kiedy można podważyć testament?

Ostatnia wola testatora niekoniecznie musi być nieodwołalna. Zgodnie z treścią art. 945 § 1 k.c., testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby. Podniesienie zarzutu …

Kiedy można podważyć testament? Read More »

Czy można zasiedzieć nieruchomość, jeżeli przedłuża się sprawa o dział spadku?

Ze statystyk opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości za I kwartał 2022 r. wynika, że średni czas rozpatrywania spraw w Sądach Rejonowych, toczących się w postępowaniu nieprocesowym, to około 10 miesięcy. Te same statystyki wskazują również, że przed Sądami Rejonowymi jest 587 spraw, które toczą się dłużej niż 5 lat, przy czym spraw rozpoznawanych już przez 8 …

Czy można zasiedzieć nieruchomość, jeżeli przedłuża się sprawa o dział spadku? Read More »

Nakłady na masę spadkową – jak nie stracić szansy by rozliczyć je dzieląc spadek ?

Wielu spadkobierców może spotkać się z problemem rozliczenia nakładów poniesionych przez nich na poszczególne składniki masy spadkowej. Sytuacją często pojawiającą się w praktyce są nakłady czynione przez jednego ze spadkobierców na nieruchomość spadkową. Warto w tej sytuacji odpowiedzieć sobie na pytanie czy wydatki dokonane celem utrzymania danego składnika masy spadkowej mogą zostać uwzględnione przy dziale …

Nakłady na masę spadkową – jak nie stracić szansy by rozliczyć je dzieląc spadek ? Read More »

Podział spadku – Prawnik radzi.

Podział spadku to temat który wydaje się skomplikowany i długotrwały. Dlatego często odkładamy go na później. To błąd. Na podstawowe pytania dotyczące podziału spadku odpowiadam poniżej: Ile mam czasu na podział spadku? Nie ma ograniczenia czasowego. Nie ma też prawnego obowiązku dokonywania takiego podziału. Czekanie i odsuwanie w czasie takiego podziału to jednak bardzo złe …

Podział spadku – Prawnik radzi. Read More »

Jak dostać zachowek?

W przypadku śmierci bliskiej osoby, często kwestie dziedziczenia spadają na drugi plan. Jednak szybko nadchodzi taka chwila, gdy sprawy spadkowe stają się istotne. Postępowanie spadkowe może powodować różne konsekwencje dla najbliższych zmarłego. Gdy spadkodawca pomija członków rodziny w testamencie do objęcia po nim majątku, przysługuje im pewne prawo – zachowek. Przeczytaj artykuł! Dowiesz się jak …

Jak dostać zachowek? Read More »

Jaki wpływ ma darowizna na zachowek?

Często stosowanym rozwiązaniem, mającym na celu uniknięcie w przyszłości płacenia zachowku, jest dokonanie za życia przyszłego spadkodawcy, darowizny części lub całości majątku. Jednak, takie rozwiązane nie chroni obdarowanego przed roszczeniem o zachowek osób uprawnionych. Umowa darowizny nie jest skuteczna i nie eliminuje roszczenia o zachowek.  Dokonanie darowizny za życia spadkodawcy nie chroni przed roszczeniem o …

Jaki wpływ ma darowizna na zachowek? Read More »

Jaki jest podatek od zachowku?

Zachowek jest ochroną interesów najbliższych krewnych zmarłego. Jest to świadczenie pieniężne na rzecz pominiętych w testamencie osób najbliższych spadkodawcy. Podatek od zachowku jest ściśle związany z kręgiem osób spokrewnionych. Małżonek, dzieci i wnuki oraz dziadkowie mogą zostać zwolnieni z podatku od zachowku.     Przeczytaj artykuł! Dowiesz się kto jest zwolniony z podatku     …

Jaki jest podatek od zachowku? Read More »